Våra aktuella utbildningar

DET FUNGERANDE
ARBETSMILJÖARBETET

23-25 oktober 2018 Stockholm, Hilton Slussen

Målgrupper: Chefer, Arbetsledare, Skyddsombud, Arbetsmiljöhandläggare, Personalchefer m fl.

ARBETSLIVETS
REHABILITERINGSANSVAR

24-25 april 2018 Göteborg, (Fullbokad!)

22-23 maj 2018
Stockholm, Hilton Slussen

13-14 maj 2018 
Malmö, Radisson BLU


12-13 september 2018

Göteborg, Clarion Post

Målgrupper: Personalchefer, HR-administratörer, Arbetsledare/Chefer, Företagshälsovård, Skyddsombud, Fackliga företrädare m fl.

Här kan du anmäla dig för att få kursinformation till din mail från Zober AB!

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap