Arbetslivets rehabiliteringsansvar

Arbetsgivaren får en skyldighet att göra en rehabiliteringsplan 1 juli 2018!

Utbildningen klargör nyheter och hur företagets och organisationers arbetslivsinriktade rehabilitering ska bedrivas och utvecklas. Klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel om rehabiliteringsansvar på "elitnivå"!

Medverkande: Jan Karlsson - Benny Gustafsson                        Erik Danhard/Per Sundelius 

24-25 april -18

Göteborg, Clarion Post
(Fullbokad!)


22-23 maj -18

Stockholm, Hilton Slussen 
(2 platser kvar)


13-14 juni -18

Malmö, Radisson BLU
(13 platser kvar)


12-13 september -18

Göteborg, Clarion Post 

(22 platser kvar)

BAM - "De Lux" 

"Det fungerande arbetsmiljöarbetet"

För företag/organisationer med "höga ambitioner" i arbetsmiljöarbetet. Utbildningen klargör hur arbetsmiljöarbetet kan och ska bedrivas. Tydliggör till vem och hur arbetsmiljöuppgifter kan fördelas. Klassisk undervisning och ny pedagogik med "spelet om arbetsmiljön"!

Medverkande: Lotten Loberg - Benny Gustafsson                    Maria Steinberg

23-25 oktober -18

Stockholm, Hilton Slussen
(15 platser kvar!)

Senaste nytt från Zober

En skyldighet införs för arbetsgivare utifrån Regeringens förslag för "Förstärkt återgång till arbete". Kravet på rehabiliteringsplan träder kraft 1 juli 2018. Skyldigheten innebär att arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren senast då arbetstagaren har varit...

Läs mer

Arbetsmiljöspelet!

Publicerad 2017-12-06

Gör era arbetsmiljöutbildningar bättre! Spelet bygger på att deltagarna ska vara aktiva och förbättra sina kunskaper på ett roligt och lärorikt sätt. Spelet genomförs i tävlingsform (3-4 deltagare/lag). Vid avslutningen kåras ett vinnande lag. Boka ett provspel innan 30 juni 2018! Kostnadsfritt kommer vi till er och och...

Läs mer

Juridiska och praktiska aspekter på föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften.Målet med föreskriften är att minska den arbetsrelaterade ohälsan, ett problem som bara ökar. Sedan 2010 har antalet...

Läs mer

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap