BAM "De Lux"

"Det fungerande arbetsmiljöarbetet!

Företagsanpassade BAM-utbildningar

Med arbetsmiljöverkets nya regelstruktur 

"Det ska vara lätt att göra rätt"

Arbetsmiljöutbildning för företag/organisationer med höga ambitioner!
Utbildningen klargör hur arbetsmiljöarbetet kan och ska bedrivas. 
Klargör arbetsgivaransvar och straffansvar samt olika roller i arbetsmiljöarbetet.
Tydliggör till vem och hur arbetsmiljöuppgifter kan fördelas.
Klassisk undervisning och ny pedagogik med "Spelet om arbetsmiljön".

  .... Lotten Loberg ....

Åklagare Riksenheten för arbetsmiljöbrott

.... Benny Gustafsson ....

Arbetsmiljö/Säkerhetsexpert

.... Maria Steinberg ....

Docent/Arbetsmiljörätt

Klicka här! För att läsa om utbildningen!


FÖRETAGSANPASSADE ARBETSMILJÖ - UTBILDNINGAR


Ur innehållet:

 • Arbetsmiljölagstiftnings uppbyggnad och tillämpning
 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur "Det ska vara lätt att göra rätt"
 • Genomförda och planerade ändringar i arbetsmiljölagstiftningen
 • Föreläggande, vite, och sanktionsavgifter
 • Straffrättsliga aspekter på arbetsmiljö
 • Uppgiftsfördelning och delegering
 • Skyddsombudsrätt (roll/uppgifter)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Undersökningsskyldighet
 • Riskbedömningar 
 • Samverkan och delaktighet 
 • Samordningsansvar
 • Gemensamt arbetsställe 
 • Inhyrda/Entreprenörer 
 • Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
 • Fysisk arbetsmiljö 
 • Fördjupning i praktiska och juridiska aspekter på "organisatoriska och social arbetsmiljö 
 • Kunskapsspel

Zober Arbetsmiljö AB har utbildat 20.000 - 25.000 deltagare i externa öppna kurser.
Företagsinternt har vi utbildat över 150.000 (!) chefer, arbetsledare, skyddsombud, 
personalchefer, HR-Arbetsmiljö specialister m fl.

Våra utbildningar genomförs ofta med arbetsmiljöspelet som gör utbildningarna aktivare och lärorikare. Spelet kan användas i specifika utbildningsaktiviteter eller i längre grundutbildningar t ex. BAM utbildningar. Finns från "grund" till "elitnivå"

På vår WEBBSIDA finner du information om våra utbildningar. Där finns information om ytterligare kurser – högaktuella utbildningar från ZOBER Arbetsmiljö AB.


© 2020 Zober Arbetsmiljö AB | Telefon: 08-22 04 52 | E-post

Vill du avregistrera dig enligt gällande regler i GDPR från vårt nyhetsbrev/kundregister? Klicka{unregisterUserLink} här {unregisterUserLinkEnd}, alternativt kontakta oss.