Diplomerad Rehabiliterings-koordinator!

Arbetsgivarens skyldighet att göra en rehabiliteringsplan och utökat arbetsplatsnära rehabiliteringsstöd. 

Utbildningen klargör nyheter och hur företagets och organisationers arbetslivsinriktade rehabilitering ska bedrivas och utvecklas. Klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel om rehabiliteringsansvar på "elitnivå"!

Föreläsare: Lars Englund (läkare, forskare) - Erik Danhard (advokat, arbetsrätt)/Per Sundelius (HR specialist, arbetsrätt) - Benny Gustafsson (författare rehabiliteringsspelet)

Sveriges mest erfarna föreläsare av utbildningar inom arbetslivsinriktad rehabilitering

Prevent Avonova Previa Arbetsmiljöforum du jobbet metodicum


17-18 mars -21

Stockholm, Hilton Slussen
(8 platser kvar)

"Det delegerade arbetsmiljöarbetet"

1 januari 2020! Nya utökade regler för företagsbot!

Högre maxbelopp (500 miljoner) och för fler arbetsgivare.

Bestämmelserna om företagsbot utvidgas så att företagsbot, utöver i näringsverksamhet, även ska kunna åläggas för brott som har begåtts i utövningen av sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet och för brott som har begåtts i utövningen av annan verksamhet som ett företag bedriver, om brottet har varit ägnat att leda till en ekonomisk fördel för företaget.

På gång! Arbetsmiljöverket nya regelstruktur

"Det ska vara lätt att göra rätt"

Arbetsmiljöverkets regelstruktur av föreskrifter är i ett större förändringsarbete. Föreskrifterna ska vara färre, tydligare och mer lättillgängliga . Regelverket ska vara lätt att förstå, efterlevas och beivras om det inte följs. Förtydligar ansvar och skyldigheter.

Strukturförändringar i hela arbetsmiljölagstiftningen har pågått sedan en längre tid. Från ca 220 föreskrifter 1998 - till ca 70 st 2019 - och målet är 14 st 2021! Föreskrifter med direkt straffsanktionerade regler förändrades till sanktionsavgifter 2014. Förändringar i AML har också följt med i det spåret...

Utbildningen klargör skillnader i nuvarande och framtidens regelstruktur, vad vi vet idag. Klargör arbetsmiljöansvaret ur ett förebyggande, praktiskt och rättsligt perspektiv. Tydliggör hur arbetsmiljöuppgifter kan och ska fördelas. Fördjupning i "organisatorisk och social arbetsmiljö" utifrån framtidens regelstruktur i omfattning, sammanslagning av föreskrifter och allmänna råd. 

Klassisk undervisning, diskussioner och ny pedagogik med kunskapsspel om regelverk och arbetsmiljöansvar.

Föreläsare: Maria Steinberg (docent arbetsmiljörätt) Lotten Loberg (åklagare, arbetsmiljömål) - Benny Gustafsson (författare "spelet om arbetsmiljön")

Sveriges mest erfarna föreläsare av utbildningar inom arbetsmiljö -och straffansvar

Prevent Avonova Previa Arbetsmiljöforum du jobbet metodicum

Kursprogrammet hittar du här!             

24-25 mars -21

Stockholm, Hilton slussen

(11 platser kvar)

BAM - "De Lux" 

"Arbetsmiljöarbete i teori och praktik"

För att förverkliga höga ambitioner och engagemang i arbetsmiljöarbetet krävs även kunskap, samverkan och delaktighet. Utbildningen klargör hur arbetsmiljöarbetet kan och ska bedrivas. Klargör arbetsgivarrollen, hur och till vem arbetsmiljöuppgifter kan fördelas. Tydliggör skyddsombuds - och arbetstagarrollen i arbetsmiljöarbetet. Klassisk undervisning och ny pedagogik med "spelet om arbetsmiljön"!


Prevent Avonova Previa Arbetsmiljöforum du jobbet metodicum

Senaste nytt från Zober

HÖGRE MAXBELOPP (500 miljoner) och för FLER arbetsgivare.Tillämpningsområdet för bestämmelserna om företagsbot utvidgas så att företagsbot, utöver i näringsverksamhet, även ska kunna åläggas för brott som har begåtts i utövningen av sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet och för brott som har ...

Läs mer

"DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT" Nuvarande regelverk har vuxit fram i samråd mellan Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter under drygt trettio år sedan den nuvarande arbetsmiljölagen kom till. Eftersom reglerna kommit till under lång tid, och dessutom kompletterats med EU-regler, så finns det delar som inte riktigt hänger...

Läs mer

Arbetsmiljöspelet!

Publicerad 2019-03-15

Gör era arbetsmiljöutbildningar bättre! Spelet bygger på att deltagarna ska vara aktiva och förbättra sina kunskaper på ett roligt och lärorikt sätt. Spelet genomförs i tävlingsform (3-4 deltagare/lag). Boka ett provspel innan 31 juni 2019! Vi kommer kostnadsfritt  till er och och spelar något av våra...

Läs mer

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap