Mål och innehåll

Omfattar lagar och regler för arbetsmiljö-sjukförsäkring-rehabilitering.

Spelet finns i en grundläggande variant (ex BAM) för chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Samt en "elitvariant" för arbetsmiljöchefer, Personalspecialister, FHV, utbildare eller som fördjupning för rutinerade chefer och skyddsombud.

Spelets mål:

Ge ökad kunskap och medvetenhet på arbetsmiljöområdet

Öka förståelsen för en helhetssyn på arbetsmiljön

Öka kunskapen om olika rollers ansvar, rättigheter och skyldigheter i arbetsmiljöarbetet

Spelets innehåll:

Arbetsmiljölagstiftning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Riskbedömning
 • Arbetsmiljöansvar
 • Skyddsombudsrollen
Fysisk arbetsmiljö
 • Arbetsplatsens utformning
 • Belastningsergonomi
 • Bildskärmsarbete
 • Buller, belysning
 • Klimat
 • Vibrationer
 • Kemiska hälsorisker
Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Kränkande särbehandling
 • Hot och våld/krishantering
Sjukfrånvaro & rehabilitering
 • Sjukförsäkring
 • Arbetsanpassning och rehabilitering

Spelmaterial:

Spelet levereras till kund i en väska som innehåller följande:

 • Filmer för introduktion till varje område
 • Power-point bilder till hjälp vid introduktion och fördjupning
 • Spelkort med frågor som ska besvaras av lagen samt facit
 • En spelledarmanual som beskriver spelet

Väskan innehåller allt ni behöver för en lärorik och spännande utbildning i arbetsmiljö!

Informationsblad:

Läs eller skriv ut       informationsblad!

Här vill vi ge dig möjlighet att läsa/skriva ut våra informationsblad

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap