Företagsanpassade utbildningar för chefer, arbetsledare och skyddsombud

Arbetsmiljöutbildningar

Vi anpassar utbildningar för företagets/verksamhetens behov i arbetsmiljöarbetet. Från 1/2 dag till 3 dagar.

Vill ni så har vi också arbetsmiljöspelet på utbildningarna.

Exempel på interna arbetsmiljöutbildningar:

• Fördjupning-/uppdatering: För deltagare med förkunskaper motsvarande BAM eller liknande. Finns även som arbetsmiljöutbildning med kunskapsspel på "elitnivå" för deltagare som kan "allt"...

• Organisatorisk och social arbetsmiljö 

• Grundutbildning: (Bam-utbildning) för arbetsledare, chefer och skyddsombud

 • Arbetsmiljölagen och föreskrifter
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar
 • Arbetsmiljörätt
 • Arbetsgivaransvaret
 • Arbetstagarens roll och skyldigheter
 • Skyddsombudsrollen
 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter (delegering)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbetet
 • Rutiner och praktiska verktyg
 • Samordningsansvar
 • Inhyrda, entreprenörer, beroende uppdragstagare
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Organisatorisk och Social arbetsmiljö
 • Samverkan och delaktighet
 • Rehabilitering

Rehabiliteringsutbildningar

Vi anpassar utbildningar för företagets/verksamhetens behov inom sjukfrånvaro och rehabilitering.

Vill ni så har vi också sjukfrånvaro och rehabiliteringsspelet på utbildningarna.

Exempel på intern sjuk/rehabiliteringsutbildning:

• Grundutbildning: (1-2 dagar) För arbetsledare ,chefer och skyddsombud

 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar utifrån lagar och regler
 • LAS, socialförsäkringsbalken, AML, Föreskrifter (AFS 1991:1)
 • Utredning, dokumentation, plan och åtgärder
 • Försäkringskassans och arbetsförmedlingens roll och ansvar
 • Roller i företagets (chef, arbetsledare, skyddsombud, fackliga, HR m.fl)
 • Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (Arbetsrättsliga gränsdragningar)
 • Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
 • Rutiner i företags "sjukskrivnings -och rehabiliteringskedja"
 • Arbeta tidigt med arbetsanpassning och rehabilitering
 • Tidiga signaler och samtal
 • Delaktighet och samverkan
 • Arbetsledar/Chefsrollen
 • "Koordinatorsrollen"
 • Krav på kompetens i "linje och stab"
 • Facklig medverkan 
 • Skyddsombudsrollen
Ta kontakt med oss för diskussioner om pris, omfattning, upplägg och referenser!

Här kan du anmäla dig för att få kursinformation till din mail från Zober AB!

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap