Våra aktuella utbildningar

DIPLOMERAD REHABILITERINGS-KOORDINATOR
22-23 mars2022
Stockholm, Hilton Slussen
11-12 maj 2022
Stockholm, Hilton Slussen

Målgrupper: Personalchefer, HR-administratörer, Arbetsledare/Chefer, Företagshälsovård, Skyddsombud, Fackliga företrädare m fl.

ARBETSMILJÖLAG-STIFTNINGENS NYA REGELSTRUKTUR

16-17 mars 2022
Stockholm, Hilton Slussen
19-20 oktober 2022
Stockholm, Hilton Slussen

Målgrupper: Chefer, Arbetsledare, Skyddsombud, Arbetsmiljöhandläggare, Personalchefer m fl.

DET FUNGERANDE
ARBETSMILJÖARBETET

Företagsanpassade utbildningar

Målgrupper: Chefer, Arbetsledare, Skyddsombud, Arbetsmiljöhandläggare, Personalchefer m fl.

Här kan du anmäla dig för att få kursinformation till din mail från Zober AB!

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap