Nya utökade och skärpta regler för...

Publicerad 2020-01-03

HÖGRE MAXBELOPP (500 miljoner) och för FLER arbetsgivare.

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om företagsbot utvidgas så att företagsbot, utöver i näringsverksamhet, även ska kunna åläggas för brott som har begåtts i utövningen av sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet och för brott som har begåtts i utövningen av annan verksamhet som ett företag bedriver, om brottet har varit ägnat att leda till en ekonomisk fördel för företaget.Företagets finansiella ställning ska beaktas vid bestämmandet av

Företagsbotens storlek när det är fråga om ett större företag och brottsligheten är särskilt klandervärd. För dessa fall höjs maximibeloppet för företagsboten från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor.Samordningen av påföljd och företagsbot bör i första hand ske när företagsboten bestäms (sanktionskumulation). En särskild bestämmelse införs om att en företagsbot ska kunna jämkas eller efterges om företagets ägare döms till påföljd och den samlade reaktionen på brottsligheten annars skulle bli oproportionerligt sträng.

På utbildningen "Det delegerade arbetsmiljöarbetet" Klargör Lotten Loberg skillnaderna i de nya utökade och breddade reglerna för företagsbot.

Länk till utbildningen https://www.zober.se/utbildning-det-delegerade-arbetsmiljoarbetet

”icon”Tillbaka    |     Till nyhetsarkiv”icon”

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap