Det delegerade 

arbetsmiljöarbetet

Fördela av arbetsmiljöuppgifter på rätt sätt!

Nya utökade regler för företagsbot! 1 januari 2020!

Upp till 500 miljoner för arbetsmiljöbrott och för fler arbetsgivare t ex kommuner, landsting och statliga myndigheter

ARBETSMILJÖVERKETS NYA REGELSTRUKTUR

"Det ska vara lätt att göra rätt"

Arbetsmiljöutbildning för givare och mottagare av arbetsmiljöuppgifter!
Utbildningen klargör hur arbetsmiljöarbetet kan och ska bedrivas. 
Klargör arbetsgivaransvar och straffansvar samt olika roller i arbetsmiljöarbetet. Tydliggör till vem och hur arbetsmiljöuppgifter kan fördelas.
 
Klassisk undervisning och ny pedagogik med "Spelet om arbetsmiljön"              utifrån arbetsmiljölagstiftningens nya regelstruktur

.......... Medverkande ..........

  .... Lotten Loberg ....

Åklagare Riksenheten för arbetsmiljöbrott

.... Benny Gustafsson ....

Arbetsmiljö/Säkerhetsexpert

.... Maria Steinberg ....

Docent Arbetsmiljörätt

Klicka här!  För att läsa om utbildningen!

Ur innehållet:

 • Arbetsmiljöverkets nys regelstruktur
 • Genomförda och planerade ändringar i arbetsmiljölagstiftningen
 • Praktiska och pedagogiska aspekter på förändringarna "Det ska vara lätt att göra rätt"
 • Föreläggande, vite, och sanktionsavgifter
 • Förslag om högre företagsböter
 • Personliga straffrättsliga aspekter på arbetsmiljöbrott
 • Uppgiftsfördelning och delegering
 • Skyddsombudsrätt (roll/uppgifter)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Undersökningsskyldighet
 • Riskbedömningar 
 • Samverkan och delaktighet 
 • Samordningsansvar
 • Gemensamt arbetsställe 
 • Inhyrda/Entreprenörer 
 • Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
 • Fördjupning i praktiska och juridiska aspekter på "organisatoriska och social arbetsmiljö" utifrån nya regelstrukturen
 • Kunskapsspel

Zober Arbetsmiljö AB har utbildat 20.000 - 25.000 deltagare i externa öppna kurser.
Företagsinternt har vi utbildat över 150.000 (!) chefer, arbetsledare, skyddsombud,
personalchefer, HR-Arbetsmiljö specialister m fl.

Våra utbildningar genomförs ofta med arbetsmiljöspelet som gör utbildningarna aktivare och lärorikare. Spelet kan användas i specifika utbildningsaktiviteter eller i längre grundutbildningar t ex. BAM utbildningar. Finns från "grund" till "elitnivå"

På vår WEBBSIDA finner du allt du behöver veta om våra utbildningar och kan ANMÄLA dig redan nu. Där finns information om ytterligare kurser – högaktuella utbildningar från ZOBER Arbetsmiljö AB.


© 2020 Zober Arbetsmiljö AB | Telefon: 08-22 04 52 | E-post

Vill du avregistrera dig enligt gällande regler i GDPR från vårt nyhetsbrev/kundregister? Klicka{unregisterUserLink} här {unregisterUserLinkEnd}, alternativt kontakta oss.