Testa dig själv och dina kunskaper i Arbetsmiljö

Svaren finner du i Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöförordningen (AMF) Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1)
Välj fråga och klicka på Svar för att se det korrekta svaret.

Fråga 1

Huvudsyftet med AML är att:

1  Förbättra förhållanden för alla i arbetslivet

X  Att anpassa arbetsförhållandena till människors olika förutsättningar 

2  Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap