Testa dig själv och dina kunskaper i sjukfrånvaro och rehabiliteringen!

Välj fråga och klicka på Svar för att se det korrekta svaret.

Fråga 1

En arbetstagare har varit sjukskriven i 15 dagar och nu arbetat i 2 dagar. Idag blir arbetstagaren sjukskriven igen och det kan antas att sjukskrivningen varar mer än 60 dagar. När ska en plan för återgång i arbetet (Rehabiliteringsplan) vara upprättad ?

1  15 dagar

X  30 dagar

2  60 dagar

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap