NYTT FÖRSLAG! Arbetsgivaren får betala 25% av...

Publicerad 2016-03-16

Hälsoväxling innebär att sjukpenningen kan komma att finansieras av arbetsgivaren till 25% efter 90 sjukskrivningsdagar.

Uppdraget har varit att analysera och utarbeta förslag om arbetsgivares drivkrafter att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå i arbete.

Socialdepartementet har nu lämnat sitt förslag "Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna" (Ds 2016:8)

Regeringen vill öka pressen på arbetsgivarna att ta ett större ansvar för rehabilitering och förebyggande arbete för att minska sjukskrivningarna. Förslaget skickas ut på remiss och regeringen föreslår att arbetsgivarna ska medfinansiera långtidssjukskrivningar.

Här är förslagen – arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift om 25 procent av arbetstagarnas sjukpenning från och med dag 91 i sjukfallen, – det ska finnas ett fribelopp om 33 500 kronor. Fribeloppet gäller alla arbetsgivare och är ett skydd mot alltför höga kostnader för små arbetsgivare, – personer med utsatt situation på arbetsmarknaden ska undantas från arbetsgivarens kostnadsansvar, – arbetsgivaravgifterna sänks med 0,16 procentenheter. Arbets- givarkollektivet kompenseras därigenom för de ökade kostnader som den rörliga sjukförsäkringsavgiften medför så att reformen i princip blir kostnadsneutral, – den särskilda sjukförsäkringsavgiften beräknas och beslutas av Försäkringskassan och debiteras arbetsgivares skattekonto.

Jan Karlsson, Försäkringskassan klargör på vår utbildning "Diplomerad Rehabiliteringskoordinator" vad förslaget kan få för konsekvenser.

Stockholm 8-9 november 2017

Stockholm 7-8 mars 2018

Göteborg 24-25 april 2018

"Diplomerad Rehabiliteringskoordinator"

Här kan du läsa mer om "hälsoväxling för aktivare rehabilitering"

”icon”Tillbaka    |     Till nyhetsarkiv”icon”

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap