SÖK AFA-STÖD INNAN 14 OKTOBER! För era...

Publicerad 2016-09-20

AFA Försäkring meddelade att det ekonomiska stöd som privata arbetsgivare som var planerat att kunna sökas t.o.m. 2018 upphör i förtid. Din ansökan måste senast vara hos AFA försäkring den 14 OKTOBER 2016! Sök ekonomiskt stöd för utbildningar inom ARBETSMILJÖ hos AFA Försäkring. Genom att höja kompetensen inom arbetsmiljöområdet vill LO, PTK och Svenskt näringsliv bromsa ökande ohälsan i arbetslivet. Stödet gäller både "öppna" och företagsanpassade utbildningar. Vad gäller? Zober Arbetsmiljö AB är en av AFA Försäkring godkänd utbildningsanordnare. Vår öppna och företagsinterna utbildning "Det delegerade arbetsmiljöarbetet" är godkänd för att ge stöd. Berättigade till att söka stöd är arbetsgivare inom den privata sektorn med minst en anställd, som tecknat trygghetsförsäkringen TFA genom AFA Försäkring. Skyddsombud och arbetsmiljöombud kan söka stöd för vidareutbildning. Chefer kan söka stöd för både grund- och vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet. Hur söker man bidraget? 1. Arbetsgivaren skickar ansökan till AFA Försäkring. Länk till ansökan: https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/arbetsmiljoutbildning/las- mer-och-ansok/ansokningsformular/ 2. När AFA Försäkring godkänt ansökan skickar de ett bifallsmejl. I detta finns en länk till ett ersättningsunderlag där det anges vilka underlag AFA Försäkring behöver. Underlagen är: A. Kopia på fakturan B. Villkorsbilaga: En påskriven villkorsbilaga får du via mail av oss om du skriver AFA-Stöd i din kursanmälan under rubriken "övriga upplysningar" bifoga den till övriga underlag som AFAS Försäkring behöver. C. Adressen dit arbetsgivaren ska skicka underlagen (villkorsbilagan, fakturakopia, enkät) anges i AFAs bifallsmejl.

”icon”Tillbaka    |     Till nyhetsarkiv”icon”

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap