PSYKOSOCIALA RISKBEDÖMNINGAR!

Publicerad 2012-04-28

Mer fokus på arbetrelaterad stress! Arbetsmiljöverket ska genomföra 300 inspektioner inom branscher med hög risk att drabbas av arbetsrelaterade besvär på grund av stress och andra organisatoriska och sociala förhållanden på jobbet. Det handlar om frågor som organisations- och ledningskultur, tydliga roller och förväntningar, beslutsutrymme, arbetsbelastning med mera. Mellan åren 2005-2010 anmäldes cirka 70 000 arbetssjukdomar i Sverige. Drygt en femtedel av dessa hade sin grund i sociala eller organisatoriska faktorer. Det gällde kränkningar av olika slag, anklagelser, traumatiska upplevelser, påfrestande klientkontakter, stress och en för stor arbetsbörda.

”icon”Tillbaka    |     Till nyhetsarkiv”icon”

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap