FÖRETAGSINTERN UTBILDNING

Kan även köras digitalt!

Kan en arbetsmiljöutbildning vara lärorik samtidigt som man har roligt? Ja, över 100 000 deltagare tycker det!

Zobers öppna utbildningar

På zobers öppna utbildningar Det delegerade arbetsmiljöarbetet och Arbetslivets rehabiliteringsansvar integreras spelet i utbildningarna och deltagarna får testa sina kunskaper.

Företagsinterna utbildningar

"Klassrum" eller "digitala"!
Arbetsmiljöspelets pedagogik

Annorlunda - betyder att spelen ger deltagarna ett lärande på ett icke traditionellt sätt. En upplevelsebaserad pedagogik där deltagarna tillsammans ställs inför frågor som de ska lösa.

Roligt - all erfarenhet visar att om vi uppskattar formen som utbildningen bedrivs inom så blir inlärningen effektivare. Här arbetar man i lag som tävlar mot varandra. Och tävlingsformen i spelet bidrar i hög grad till spänning och skratt.

Aktivt - aktivitet betyder inte automatiskt att inlärning sker. Men en förutsättning för inlärning är aktivitet, vilket är en av hörnstenarna som spelet vilar på. Vi lär bäst genom att få vara aktiva och söka oss  fram till kunskap och förståelse.

Område
 • Arbetsmiljölag & Arbetsmiljöförordning
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Sjukfrånvaro & Rehabilitering
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Nyheter i arbetsmiljölagstiftningens regelstruktur
Fördjupning
 • Uppgiftsfördelning (delegering)
 • Arbetsmiljö -och straffansvar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Samordningsansvar
 • Arbetsmiljöansvar för 
 • inhyrda och entreprenörer
 • Skyddsombudsrollen, skyddskommitté
 • Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
 • Samverkan, medverkan
 • Riskbedömningar
 • Belastningsergonomi
 • Hot och våld
 • M fl

Spelet om Arbetsmiljön genomförs med deltagarna indelade i lag. Tillsammans i sitt lag ska man svara på ett stort antal frågor. Till hjälp har man lag och föreskrifter.

Spelet bygger på att deltagarna ska vara aktiva och förbättra sina kunskaper på ett roligt och annorlunda sätt. Spelet genomförs i tävlingsform 3-4 deltagare/lag (max antal lag 6 (totalt 24 deltagare). Vid avslutningen kommer ett vinnande lag att kåras. Spelledarna är viktiga för spelets genomförande. De introducerar varje område, driver på samt följer upp och fördjupar. 

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap