Friskvårdsutbildning

"Den som inte har tid med fysisk aktivitet, måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom."
Edward Stanley

Kursinbjudan: 
2-Dagars Friskvårdsutbildning!

Stockholm Hilton Slussen 13 - 14 november 2014

Utbildningen "Systematiskt Friskvårdsarbete" vänder sig till:

Friskvårdare • Hälsostrateger • Personalchefer • HR-administratörer • Chefer • Fackliga företrädare • Företagshälsovård

Utbildare: Benny Gustafsson, Stefan Lundström, Tommy Ljusenius, Blossom Tainton
 
Dag 1 (09.00-17.00)
Hälsostrategiskt & Systematiskt friskvårdsarbete
 • begrepp och definitioner
 • organisation av friskvårdsarbete
 • roller (individen – chefen – hälsoutvecklare – FHV – mm)
 • främja hälsa och/eller bota ohälsa
 • hälsovisioner -> mål -> aktiviteter
 • engagemang och delaktighet
 • fackliga aspekter
 • friskvårdens likheter och skillnader med arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete
Hälsoekonomi
 • företagsekonomiska aspekter
 • - produktivitet
 • - sjukfrånvaro
 • - goodwill
 • privatekonomiska aspekter
 • skatteregler och friskvård
 • den optimala hälsoinvesteringen
 • - kortsiktigt
 • - långsiktigt
Friskvårdsvetenskap
 • forskning och vetenskapliga aspekter på friskvård
 • på vad ska man satsa?
 • på vem ska man satsa?
 • praktiska verktyg för:
 • - hälsoinventering
 • - kontroll
 • - uppföljning
Gemensam middag
 
Dag 2 (08.30-15.00)
Ledarskapet i friskvårdsarbetet
 • hälsofrämjande ledarskap
 • chefens roll i hälsoarbetet
 • friskvård som en del i den personliga utvecklingen
 • helhetssyn och integritet
 • gränsen mellan arbete och fritid
 • integritet
Hälsosamtalet
 • innehåll och syfte
 • likheter och skillnader med utvecklingssamtal
 • eget samtal eller integrerat i utvecklingssamtalet
 • förberedelser – genomförande
Hälso- och friskvårdspedagogik
 • konsten att börja träna och fortsätta hälsoarbetet
 • egenansvar och motivation
 • livsstilsförändringar
 • hälsofaktorer
 • aktiviteter och tävlingar
 • individuella och generella insatser och aktiviteter
 • bli expert på dig själv

 

Kursprogram och

Anmälningsblankett

Läs hela Kursprogrammet här!

Anmälningsblankett

Läs hela
Kursprogrammet här!

Tider, kursavgift, sista anmälningsdag mm

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap