Diplomerad Rehabiliteringskoordinator

Arbetsgivarens skyldighet att göra en rehabiliteringsplan och utökat arbetsplatsnära rehabiliteringsstöd 1 juli 2018. Karensdag ersätts med karensavdrag januari 2019. 

Utbildningen klargör nyheter och hur företagets och organisationers arbetslivsinriktade rehabilitering ska bedrivas och utvecklas. Klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel om rehabiliteringsansvar på "elitnivå"!

Föreläsare: Lars Englund (läkare, forskare) - Erik Danhard (advokat, arbetsrätt)/Per Sundelius (HR specialist, arbetsrätt) - Benny Gustafsson (författare rehabiliteringsspelet)

Sveriges mest erfarna föreläsare av utbildningar inom arbetslivsinriktad rehabilitering 

19-20 september -19

Stockholm, Hilton Slussen
(19 plats kvar)


27-28 november -19

Stockholm, Hilton Slussen 
(21 platser kvar)

"Det fungerande arbetsmiljöarbetet"

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur!

"Det ska vara lätt att göra rätt"

Med fokus på arbetsmiljö -och straffansvar!

Arbetsmiljöverkets regelstruktur av föreskrifter är i ett större förändringsarbete. Föreskrifterna ska vara färre, tydligare och mer lättillgängliga . Regelverket ska vara lätt att förstå, efterlevas och beivras om det inte följs. Förtydligar ansvar och skyldigheter.

Strukturförändringar i hela arbetsmiljölagstiftningen har pågått sedan en längre tid. Från ca 220 föreskrifter 1998 - till ca 70 st 2019 - och målet är 17 st 2021! Föreskrifter med direkt straffsanktionerade regler sanktionsavgifter 2014. Förändringar i AML har också följt med i det spåret...

Utbildningen klargör skillnader i nuvarande och framtidens regelstruktur, vad vi vet idag. Klargör arbetsmiljöansvaret ur ett förebyggande, praktiskt och rättsligt perspektiv. Tydliggör hur arbetsmiljöuppgifter kan och ska fördelas. Fördjupning i "organisatorisk och social arbetsmiljö" utifrån framtidens regelstruktur i omfattning, sammanslagning av föreskrifter och allmänna råd. 

Klassisk undervisning, diskussioner och ny pedagogik med kunskapsspel om regelverk och arbetsmiljöansvar.

Medverkande: Lotten Loberg - Benny Gustafsson

Kursprogrammet hittar du här!             

22-23 oktober -19

Stockholm, Hilton Slussen
(22 platser kvar)

BAM - "De Lux" 

"Arbetsmiljöarbete i teori och praktik"

För att förverkliga höga ambitioner och engagemang i arbetsmiljöarbetet krävs även kunskap, samverkan och delaktighet. Utbildningen klargör hur arbetsmiljöarbetet kan och ska bedrivas. Klargör arbetsgivarrollen, hur och till vem arbetsmiljöuppgifter kan fördelas. Tydliggör skyddsombuds - och arbetstagarrollen i arbetsmiljöarbetet. Klassisk undervisning och ny pedagogik med "spelet om arbetsmiljön"!

Föreläsare: Maria Steinberg  (docent arbetsmiljörätt) Lotten Loberg (åklagare, arbetsmiljömål) - Benny Gustafsson (författare "spelet om arbetsmiljön")

Sveriges mest erfarna föreläsarna av arbetsmiljöutbildningar!

Senaste nytt från Zober

Arbetsmiljöspelet!

Publicerad 2019-03-15

Gör era arbetsmiljöutbildningar bättre! Spelet bygger på att deltagarna ska vara aktiva och förbättra sina kunskaper på ett roligt och lärorikt sätt. Spelet genomförs i tävlingsform (3-4 deltagare/lag). Boka ett provspel innan 31 juni 2019! Vi kommer kostnadsfritt  till er och och spelar något av våra...

Läs mer

Karensavdrag kommer att vara 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön för den anställde, vilket i princip motsvarar karensdagen beloppsmässigt.Avdraget ska vara lika stort oavsett sjukfrånvarons omfattning så länge det inte överstiger den sjuklön som arbetstagaren skulle ha fått på grund av sjukfrånvaron.  Den...

Läs mer

En skyldighet införs för arbetsgivare utifrån Regeringens förslag för "Förstärkt återgång till arbete". Kravet på rehabiliteringsplan träder kraft 1 juli 2018. Skyldigheten innebär att arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren senast då arbetstagaren har varit...

Läs mer

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap