Arbetsmiljö ur ett straffrättsligt perspektiv!

Utbildningen tydliggör hur fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska gå till i teori och praktik! En klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel!

28-29 september 2017

Stockholm, Hilton Slussen

18-19 oktober 2017

Malmö, Radisson BLU

Elitutbildning! Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar!

Utbildningen klargör arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och hur företagets arbetslivsinriktade rehabilitering kan utvecklas.

Senaste nytt från Zober

En skyldighet införs för arbetsgivare i Regeringens nya förslag för "Förstärkt återgång till arbete" Förslaget beräknas träda i kraft 1 juli 2018.En skyldighet införs för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren senast då arbetstagaren har varit frånvarande på grund av sjukdom i...

Läs mer

Efter att samtliga parter lämnat in avsiktsförklaringar till Socialdepartementet lägger regeringen förslaget om hälsoväxling åt sidan till förmån för parternas lösningar.- Parterna har presenterat genomarbetade avsiktförklaringar med tydliga åtgärder för friskare arbetsplatser... Regeringen kommer att ha fortsatt kontakt med...

Läs mer

De nya reglerna (AFS 2015:4) Organisatorisk och social arbetsmiljö gäller fr.o.m 31 mars 2016.Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Målet med föreskriften är att minska den...

Läs mer

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap