Diplomerad Rehabiliteringskoordinator

Arbetsgivaren får en skyldighet att göra en rehabiliteringsplan 1 juli 2018. Karensdag ersätts med karensavdrag januari 2019.

Utbildningen klargör nyheter och hur företagets och organisationers arbetslivsinriktade rehabilitering ska bedrivas och utvecklas. Klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel om rehabiliteringsansvar på "elitnivå"!

Föreläsare: Lars Englund (läkare, forskare) - Erik Danhard (advokat, arbetsrätt)/Per Sundelius (HR specialist, arbetsrätt) - Benny Gustafsson (författare rehabiliteringsspelet)

Föreläsarna har tillsammans 100 års erfarenhet av praktisk rehabilitering och utbildningar i arbetslivsinriktad rehabilitering 

29-30 januari -19

Stockholm, Hilton Slussen
(7 platser kvar)


13-14 mars -19

Stockholm, Hilton Slussen
(15 platser kvar)


10-11 april -19

Göteborg, Clarion Post 
(16 platser kvar)

BAM - "De Lux" 

"Det fungerande arbetsmiljöarbetet"

För att förverkliga höga ambitioner och engagemang i arbetsmiljöarbetet krävs även kunskap, samverkan och delaktighet. Utbildningen klargör hur arbetsmiljöarbetet kan och ska bedrivas. Klargör arbetsgivarrollen, hur och till vem arbetsmiljöuppgifter kan fördelas. Tydliggör skyddsombuds - och arbetstagarrollen i arbetsmiljöarbetet. Klassisk undervisning och ny pedagogik med "spelet om arbetsmiljön"!

Föreläsare: Maria Steinberg  (docent arbetsmiljörätt) Lotten Loberg (åklagare, arbetsmiljömål) - Benny Gustafsson (författare "spelet om arbetsmiljön")

Föreläsarna har tillsammans 100 års erfarenhet av arbetsmiljöutbildningar!

19-21 mars -19

Stockholm, Hilton Slussen 

(21platser kvar)

Det delegerade arbetsmiljöarbetet

"Fördelning av arbetsmiljöuppgifter"

Utbildningen klargör skillnader i arbetsmiljö och straffansvar. Klargör arbetsmiljöansvaret ur ett praktiskt och straffrättsligt perspektiv. Tydliggör hur arbetsmiljöuppgifter kan och ska fördelas. Fördjupning i "organisatorisk och social arbetsmiljö" utifrån systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöansvar. . Klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel om arbetsmiljö -och straffansvar på "elitnivå"!

Medverkande: Lotten Loberg - Benny Gustafsson                   

Senaste nytt från Zober

Arbetsmiljöspelet!

Publicerad 2018-10-10

Gör era arbetsmiljöutbildningar bättre! Spelet bygger på att deltagarna ska vara aktiva och förbättra sina kunskaper på ett roligt och lärorikt sätt. Spelet genomförs i tävlingsform (3-4 deltagare/lag). Boka ett provspel innan 31 mars 2019! Kostnadsfritt kommer vi till er och och spelar något av våra kunskapsspel under...

Läs mer

Karensavdrag kommer att vara 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön för den anställde, vilket i princip motsvarar karensdagen beloppsmässigt.Avdraget ska vara lika stort oavsett sjukfrånvarons omfattning så länge det inte överstiger den sjuklön som arbetstagaren skulle ha fått på grund av sjukfrånvaron.  Den...

Läs mer

En skyldighet införs för arbetsgivare utifrån Regeringens förslag för "Förstärkt återgång till arbete". Kravet på rehabiliteringsplan träder kraft 1 juli 2018. Skyldigheten innebär att arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren senast då arbetstagaren har varit...

Läs mer

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap