Kunskapstest: Sjukfrånvaro och rehabilitering!

Testa dig själv och dina kunskaper

Här är några exempel på frågor från Spelet om Arbetsmiljön i "Sjukfrånvaro och rehabilitering"!

Testa dig själv och dina kunskaper i sjukfrånvaro och rehabilitering
Svaren finner du i Socialförsäkringsbalken, Arbetsmiljölagen (AML), Lagen om anställningsskydd (LAS),  Föreskriften "Arbetsanpassning och rehabilitering (1994:1) Välj fråga och klicka på Svar för att se det korrekta svaret
OBS! Innehåller även frågor om rehabiliteringsplan och arbetsplatsnära rehabiliteringsstöd som börjar gälla 1 juli 2018.

Starta testet nedan och klicka på Svar för att se det korrekta svaret / påståendet.

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap