Zobers nyheter

ARBETSRELATERAD STRESS!

Publicerad 2011-01-27

Arbetsrelaterad stress är en av de största utmaningarna på arbetsmiljöområdet som vi möter i Europa fastlås i en EU-undersökning. Nästan var FJÄRDE ARBETSTAGARE är drabbad av stress och enligt forskningen står stress för mellan 50 % och 60 % av samtliga förlorade arbetsdagar. Detta utgör en mycket hög kostnad i form av både mänskligt lidande och nedsatt produktivitet. Stress i arbetet kan drabba alla människor på alla nivåer. Den kan uppstå inom alla sektorer och oavsett organisationens storlek. Stress påverkar individers hälsa och säkerhet, men också organisationers och nationella ekonomiers hälsa. Stress är det näst vanligast rapporterade arbetsrelaterade hälsoproblemet, och drabbar 22 % av arbetstagarna inom EU. Och antalet människor som lider av stressrelaterade tillstånd som orsakas eller förvärras av arbete kommer troligen att öka. Arbetslivets snabba förändringar ställer allt högre krav på arbetstagarna, genom minskad arbetsstyrka och användning av extern arbetskraft, det ökade behovet av flexibilitet inom funktioner och färdigheter, ökande användning av tillfälliga anställningar, osäkrare arbetsmarknad och ökad arbetsintensifiering (med högre arbetsbelastning och krav), och dålig balans mellan arbete och privatliv. Stress kan göra människor sjuka och nedstämda, både på arbetet och hemma. Stress kan också äventyra säkerheten på arbetet och leda till andra arbetsrelaterade hälsoproblem, såsom belastningsbesvär. Att minska arbetsrelaterad stress och psykosociala risker är inte enbart en moralisk utan också en rättslig nödvändighet. Den goda nyheten är att arbetsrelaterad stress kan hanteras på samma logiska och systematiska sätt som andra arbetsmiljöfrågor. VAD HÄNDER NU? - Kommer det ett EU-direktiv om arbetsrelalaterad stress? - Kommer Sverige göra ett nytt försök om en föreskrift om psykosocial arbetsmiljö? På vår utbildning "Det delegerade arbetsmiljöansvaret" i Göteborg 8-9 mars och i Stockholm 24-25 mars får du höra mera.

Klicka på länken nedför så kommer du till hela kursprogrammet!

NY HEMSIDA!

Publicerad 2011-01-26

Fotografiska bilder i Motala har med blixtens hastighet skapat en ny hemsida. Vi var ett av de första utbildningsföretagen med egen hemsida på internets stenålder. Vi tar nu nya tag och hoppas med detta "ansiktslyft" och med modern teknik ha en väl uppdaterad hemsida. Vi är fortfarande samma "hjärta och hjärnor" i företaget med målet att vara ett oberoende marknadsledande utbildningsföretag inom arbetsmiljö-rehabilitering-friskvård. Vi tackar Tomas, Benny och Mats i Motala för ett gott jobb som präglats av lyhördhet, initiativ, proffsionalism och snabbhet. TYCK TILL OM VÅR NYA HEMSIDA! Om du tycker något är oklart, ologiskt eller om du rent av hamnar fel vid en "klicktryckning" Hör av dig! Så vi kan göra hemsidan bättre.

Kontaktlänk till Zober för vidarebefodring till datagenierna i Motala!

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap