Zobers nyheter

ARBETS(O)FÖRMÅGA SKA BEDÖMAS ENHETLIGT!

Publicerad 2013-06-04

Den nya metoden(AFU) för att bedöma arbetsförmåga som nu testas, gäller den som varit sjukskriven i sex månader. Problemet har varit att när arbetstagarens arbetsförmåga ska bedömas mot den öppna arbetsmarknaden. Ibland har Försäkringskassan gjort bedömningen att individen för frisk för att vara sjukskriven och Arbetsförmedlingen gjort bedömningen att individen är för sjuk för att jobba... Metoden är bl a att den sjukskrivne själv ska skatta sin egen förmåga. Bedömningen kompletteras även med ett referensmaterial om arbetsmarknadens krav på medicinska förmågor i olika yrken. Försäkringsmedicinska gruppkonsultationen ska ge rådgivning i enskilda fall. Detta är ett sätt att klargöra det enskilda fallet, få olika aktörer att samarbeta och undvika att "Individen hamnar mellan stolarna" På utbildningen "Diplomerad rehabiliteringskoordinator" reder Jan Karlsson ut begreppen, syftet och metoden.

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap