Zobers nyheter

NYA REGLER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD...

Publicerad 2014-03-25

Arbetsplatsnära stöd till arbetsgivaren ska förbättra den arbetslivsinriktade rehabiliteringen! Arbetsgivare kan få bidrag för inköp av arbetsplatsnära stöd som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete. Insatsen ska utföras av företagshälsovården eller andra likvärdiga aktörer och kan mer konkret handla om hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdas arbetsuppgifter och arbetstider eller för konsultation kring arbetshjälpmedel. Nya ekonomiska stödet kan användas vid: • Upprepad korttidsfrånvaro • Signaler om ohälsa • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter • Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete • Om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning... För att få bidrag ska det arbetsplatsnära stödet köpas in och utföras av en godkänd företagshälsovård eller annan likvärdig aktör och omfatta: • Bedömning av den anställdas funktion i förhållande till arbetsuppgifterna • Kartläggning av den anställdas hinder och resurser. • Bedöma och överväga alternativ som arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning, deltidssjukskrivning. Bidraget gäller inte för medicinsk eller annan behandling. Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs, men max 7 000 kronor per insats, så en anställd kan få flera insatser. Man kan även retroraktivt, söka för insatser som har genomförts sedan 1 januari 2014. Det ska vara enkelt att söka bidraget. Arbetsgivaren söker bidraget hos Försäkringskassan. Arbetsgivaren väljer själv hur ofta man vill ansöka, till exempel månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Jan Karlsson, Försäkringskassan. Klargör på utbildning "Diplomerad Rehabiliteringskoordinator" hur reglerna kan användas och sökas.

Kurs Rehabiliteringskoordinator

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap