Zobers nyheter

NYA SANKTIONSAVGIFTER 1 JANUARI 2015!

Publicerad 2014-11-18

Arbetsmiljölagen ändrades 1 juli 2014 så att sanktionsavgifter upp till 1 miljon kronor kan delas ut oavsett om lagen överskridits p.g.a. oaktsamhet t ex okunskap eller med uppsåt. 1 januari 2015 blir det sanktionsavgifter på fallskydd, motorkedjesågar och röjsågar och fler lär komma... Sanktionsavgiftens storlek varierar beroende på vilken risknivå överträdelsen har; en överträdelse med en risk för fara för livet kostar exempelvis mer än en överträdelse i en lägre risknivå. Dessutom är sanktionsavgiften differentierad beroende på företags storlek. Minimiavgift för överträdelser i risknivå fyra är exempelvis 100 000 kr för de minsta företagen och en miljon kronor för de största. Företagets storlek beräknas utifrån antalet sysselsatta. I 34 av Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns det idag 122 bestämmelser som idag är direkt straffsanktionerade. Arbetsmiljöverket har föreslagit att 41 av dessa bestämmelser ska förenas med sanktionsavgift i stället för straff. Sanktionsavgift är betydligt enklare, främst eftersom det sköts av Arbetsmiljöverket och man slipper bevisningen i skuldfrågan, vilken fysisk person som är ansvarig. Det räcker med att en §§ i en föreskrift inte följs, oberoende av någon har skadats eller ej. Sanktionsavgiften ställs till företaget som juridisk person. Ändringarna i Föreskrifter och Arbetsmiljölagen (AML) innebär att sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätt straffsanktioner och därmed få ett effektivare sanktionssystem. Straffsanktioner behålls emellertid för vissa överträdelser eller av underlåtenhet/försummelse t.ex. anmälan av allvarlig olycka/tillbud (AML 3:3a fr o m 1 juli 2014) till Arbetsmiljöverket. Förändringen innebär att Arbetsmiljöverket skall ges större utrymme att själva föreskriva sanktionsavgifter för överträdelser av bestämmelser i de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Sanktionsavgift kan tas ut oavsett om överträdelsen skett med uppsåt eller oaktsamhet. Ändringen i AML innebär att det blir ännu viktigare att ha rätt utbildning och att hålla kunskapen uppdaterad. På vår utbildning "Det delegerade arbetsmiljöarbetet" redogör Lotten Loberg (Riksenheten för arbetsmiljömål) om förändringen och skillnader mellan sanktionsavgifter, straffsanktioner, företagsbot, arbetsmiljöansvar och straffansvar!

"Det delegerade arbetsmiljöarbetet"

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap