Zobers nyheter

ÄNDRADE REGLER FÖR SKYDDSKOMMITTÈ 1 AUGUSTI...

Publicerad 2011-03-25

Regeringen har beslutad om en proposition om nya regler om skyddskommitté. Reglerna om skyddskommitté ändras genom att en ändring görs i arbetsmiljölagen som innebär att man genom ett kollektivavtal kan bestämma att skyddskommittén ska utgöras av ett organ som har en annan benämning och som behandlar både arbetsmiljöfrågor och andra frågor. Härigenom kan skyddskommittébehandlingen enligt arbetsmiljölagen ske samtidigt som information och samråd enligt MBL. Detta innebär att man inom ett företag inte behöver ha samråd om samma fråga två gånger för att uppfylla kraven i två olika lagar. Samma regler som i dag gäller för skyddskommittéernas verksamhet ska gälla även för de "kombinerade" samrådsorganen. Enligt reglerna om skyddskommitté ska en fråga behandlas tidigare i planeringsprocessen än vad som gäller för MBL-behandling. Med samordnade organ stärks arbetstagarnas medinflytande tidigt i processen i ett bredare spektrum av frågor.

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap