Zobers nyheter

HÄLSOVÄXLING och OMSTÄLLNING byts mot...

Publicerad 2016-10-14

Efter att samtliga parter lämnat in avsiktsförklaringar till Socialdepartementet lägger regeringen förslaget om hälsoväxling åt sidan till förmån för parternas lösningar.

- Parterna har presenterat genomarbetade avsiktförklaringar med tydliga åtgärder för friskare arbetsplatser...

Regeringen kommer att ha fortsatt kontakt med parterna för att säkerställa att avsiktsförklaringarna genomförs och får önskad effekt.

Regeringen kommer även att sätta upp mål för parternas arbete och följa upp hur sjukfrånvaron utvecklas sektorsvis. Utgångspunkten är att sjukfrånvaron för respektive sektor år 2020 ska ned till den nivå som gällde år 2013, vilket motsvarar regeringens mål att sjukpenningtalet ska vara högst 9 dagar.

Här kan du läsa mer om några parters avsiktsförklaringar:

https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_1366026597536_sn_lo_och_ptk_om_sjukforsakringen_160822_pdf/$File/SN%20LO%20och%20PTK%20om%20sjukförsäkringen%20160822.pdf

http://skl.se/download/18.3fa26af2156917472e7236f3/1471599479528/Avsiktsförklaring+om+åtgärder+för+friskare+arbetsplatser+i+kommuner+och+landsting+19+augusti+2016.pdf

http://www.seko.se/Global/PDF'er/Avsiktsförklaringar/Partsgemensam_avsiktsförklaring_for_det_statliga_avtalsomradet_20160819.pdf

OBS! Förslaget "hälsoväxlingen för aktivare rehabilitering och OMSTÄLLNING"

Vad gäller OMSTÄLLNING verkar regeringen ha överlämnat också detta till parterna. Det råder en febril aktivitet på olika partsområde om förändringar i omställningsavtalen!

Omställningsavtal används idag vid uppsägning på grund av ARBETSBRIST. Önskemål och intresse finns att förändra i vissa omställningsavtal finns från både arbetsgivare -och arbetstagarorganisationer, och därmed kunna använda omställningsavtalet även vid uppsägning på grund av PERSONLIGA SKÄL vid OHÄLSA.

Förhandlingar pågår...

På vår utbildning "Diplomerar Rehabiliteringskoordinator" får du höra mer...

Telefon: 08-22 04 52   |   E-post: info@zober.se

© 2016 Zober Arbetsmiljö AB    |   » Om cookies  |  » Sitemap